RightClick

27 நட்சத்திரக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய சிவரூபங்கள்

 நட்சத்திரம்
   கிரகம்
  வழிபடும் சிவரூபம் 
அசுவனி

கேது
கோமாதாவுடன் கூடிய சிவன்
பரணி

சுக்கிரன்
சக்தியுடன் கூடிய சிவன்
கார்த்திகை

சூரியன்
சிவன் தனியாக
ரோகிணி

சந்திரன்
பிறை சூடியப் பெருமான்
மிருகசீரிஷம்

செவ்வாய்
முருகனுடைய  சிவன்
திருவாதிரை

ராகு
நாகம் அபிஷேகம் செய்யும் சிவன்
புனர்பூசம்

குரு
விநாயர்முருகனுடன் உள்ள சிவன்
பூசம்

சனி
நஞ்சுண்டும் சிவன்
ஆயில்யம்

புதன்
விஷ்னுவுடன் உள்ள சிவன்
மகம்

கேது
விநாயகரை மடியில் வைத்த சிவன்
பூரம்

சுக்கிரன்
அர்த்தநாரீஸ்வரர்
உத்ரம்

சூரியன்
நடராஜ பெருமான்-தில்லையம்பதி
ஹஸ்தம்

சந்திரன்
தியாண கோல சிவன்
சித்திரை
செவ்வாய்
பார்வதி தேவியுடன் நந்தி அபிஷேகத்த தரிசிக்கும் சிவன்
சுவாதி

ராகு
சகஸ்ரலிங்கம்
விசாகம்
குரு
காமதேனு மற்று,ம் பார்வதியுடன் உள்ள சிவன்
அனுஷம்

சனி
ராமர் வழிபட்ட சிவன்
கேட்டை

புதன்
நந்தியுடன் உள்ள சிவன்
மூலம்

கேது
சர்ப்ப விநாயகருடன் உள்ள சிவன்
பூராடம்

சுக்கிரன்
சிவ சக்தி கணபதி
உத்திராடம்
சூரியன்
ரிஷபத்தின் மேலமர்ந்து  பார்வதியின் அபிஷேகத்தை 
கானும் சிவன்

திருவோனம்

சந்திரன்

சந்திரனில் அமர்ந்து விநாயகரை ஆசிர்வதிக்கும் சிவன்

அவிட்டம்


செவ்வாய்

மணக்கோலத்துடன் உள்ள சிவன்
சதயம்

ராகு
ரிஷபம் மிது சத்தியுடன் உள்ள சிவன்
பூராட்டாதி
குரு
விநாயகர் மடியின் முன்புறமும் சத்தியை பின்புறமும் 
இனைத்து காட்சி தரும் சிவன்


உத்திராட்டாதிசனி
கயிலாய மலையில் காட்சி தரும் சிவன்

ரேவதி


புதன்

குடும்பத்துடன் உள்ள சிவன்

ஓம் ஹ்ரீம் மஹாபைரவாய 

உங்கள் ஜன்ம நட்சத்திரத்துக்குரிய சைவத் திருமுறைப் பாடல்!!!


தினமும் கணபதித் துதியை ஒருமுறைப் பாடிவிட்டு,உங்களுக்குரிய நட்சத்திரத் திருமுறையைப் பாடிவர,சிவனருள் கிட்டும்;விநாயகருக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-சம்பந்தர்


பிடி அதன் உரு உமை கொளமிகு கரியது

வடிகொடு தனது அடி வழிபடும் அவர் இடர்

கடிகணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை

வடிவினர் பயில்வலி வலமுறை இறையே.

அசுபதிக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்


தக்கார்வம் எய்திச் சமண் தவிர்ந்து

  உன் தன் சரண் புகுந்தேன்

எக்காதல் எப்பயன் உன் திறம்

  அல்லால் எனக்குளதே

மிக்கார் தில்லையுள் விருப்பா

  மிகவட மேரு என்னும்

திக்கா திருச்சத்தி முற்றத்து

  உறையும் சிவக்கொழுந்தே.பரணிக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்


கரும்பினும் இனியான் தன்னைக்

   காய்கதிர்ச் சோதி யானை

இருங்கடல் அமுதம் தன்னை

   இறப்போடு பிறப்பு இலானைப்

பெரும்பொருள் கிளவி யானைப்

   பெருந்தவ முனிவர் ஏத்தும்

அரும்பொனை நினைந்த நெஞ்சம்

   அழகிதாம் நினைந்த வாறே.

 
கார்த்திகைக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்


செல்வியைப் பாகம் கொண்டார்

   சேந்தனை மகனாக் கொண்டார்

மல்லிகைக் கண்ணி யோடு

   மலர்க் கொன்றை சூடிக்

கல்வியைக் கரையிலாத

   காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளார்

எல்லியை விளங்க நின்றார்

   இலங்குமேற் றளிய னாரே.ரோகிணிக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-சுந்தரர்


 எங்கேனும் இருந்து உன் அடியேன் உனைநினைந்தால்

 அங்கே வந்து என்னொடும் உடனாகி நின்றருளி

இங்கே என் வினையை அறுத்திட்டு எனையாளும்

கங்கா நாயகனே! கழிப்பாவை மேயோனே!
மிருகசீரிடத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்பண்ணின் இசை ஆகி நின்றாய் போற்றி

   பாவிப்பார் பாவம் அறுப்பாய் போற்றி

எண்ணும் எழுத்தும் சொல் ஆனாய் போற்றி

   என் சிந்தை நீங்கா இறைவா போற்றி

விண்ணும் நிலனும் தீ ஆனாய் போற்றி

   மேலவர்க்கும் மேலாகி நின்றாய் போற்றி

கண்ணின் மணி ஆகி நின்றாய் போற்றி

   கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி
திருவாதிரைக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-சுந்தரர்


கவ்வைக்கடல் கதறிக்கொணர் முத்தம் கரைக்கு ஏற்றக்

கொவ்வைத்துவர் வாயார் குடைந்து ஆடும்

தெய்வத்தினை வழிபாடு செய்து எழுவார் திருச்சுழியல்

தெய்வத்தினை வழிபாடு செய்து எழுவார் அடிதொழுவார்

அவ்வத்திசைக்கு அரசு ஆகுவர் அலரான் பிரியாளே.

புனர்பூசத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்


மன்னும் மலைமகள் கையால் வருடின மாமறைகள்

சொன்ன துறைதொறும் தூப்பொருள் ஆயின தூக்கமலத்து

அன்ன வடிவின அன்புடைத் தொண்டர்க்கு அமுதரும்பி

இன்னல் களைவன இன்னம்ப ரான் தன் இணை அடியே.


 

பூசத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்பொருவிடை ஒன்று உடைப் புண்ணியமூர்த்திப் புலியதளன்

உருவுடை அம்மலை மங்கை மணாளன் உலகுக்கெல்லாம்

திருவுடை அந்தணர் வாழ்கின்ற தில்லைச் சிற்றம்பலவன்

திருவடியைக் கண்ட கண்கொண்டு மற்றுஇனிக் காண்பதென்னே.

 

ஆயில்யத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்


கருநட்ட கண்டனை அண்டத் தலைவனைக் கற்பகத்தைச்

செருநட்ட மும்மதில் எய்யவல்லானைச் செந் தீமுழங்கத்

திருநட்டம் ஆடியைத் தில்லைக்கு இறையைச்சிற்றம்பலத்துப்

பெருநட்டம் ஆடியை வானவர் கோனென்று வாழ்த்துவனே.மகத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-சுந்தரர்


பொடியார் மேனியனே புரிநூல் ஒரு பாற் பொருந்த

வடியார் மூவிலைவேல் வளர்கங்கையின் மங்கையொடும்

கடியார் கொன்றையனே கடவூர்தனுள் வீரட்டத்தெம்

அடிகேள் என் அமுதே எனக்கு ஆர்துணை நீயலதே.

பூரத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:ஞானசம்பந்தர்


நூலடைந்த கொள்கையாலே நுன்னடி கூடுதற்கு

மாலடைந்த நால்வர்கேட்க நல்கிய நல்லறத்தை

ஆலடைந்த நீழல்மேவி அருமறை சொன்னதென்னே

சேலடைந்த தண்கழனிச் சேய்ஞலூர் மேயவனே.
உத்திரத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-சுந்தரர்போழும் மதியும் புனைக்கொன்றை புனல்சேர் சென்னிப்புண்ணியா

சூழும் அரவச் சுடர்ச்சோதீ உன்னைத் தொழுவார் துயர் போக

வாழும் அவர்கள் அங்கங்கே வைத்த சிந்தை உய்த்தாட்ட

ஆழும் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்து ஐயாறு உடைய அடிகளே.


 


அஸ்தத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்வேதியா வேத கீதா விண்ணவர் அண்ணா என்றென்று

ஓதியே மலர்கள் தூவி ஒருங்கி நின் கழல்கள் காணப்

பாதியோர் பெண்ணை வைத்தாய் படர்சடை மதி சூடும்

ஆதியே ஆலவாயில் அப்பனே அருள் செய்யாயே.சித்திரைக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-ஞானசம்பந்தர்நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலா நினைக் கருத

என்னடியான் உயிரை வவ்வேல் என்று அடற்கூற்று உதைத்த

பொன்னடியே பரவி நாளும் பூவொடு நீர்சுமக்கும்

நின்னடியார் இடர்களையாய் நெடுங்களம் மேயவனே.

சுவாதிக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-ஞானசம்பந்தர்


காவிளை யிட்டும் குளம்பல தொட்டும் கனி மனத்தால்

ஏவினையால் எயில் மூன்றெரித் தீர் என்று இரு பொழுதும்

பூவினைக் கொய்து மலரடி போற்றுது நாம டியோம்

தீவினை வந்தெமைத் தீண்டப் பெறாதிரு நீல கண்டம்.

 


விசாகத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-சுந்தரர்விண்ணவர் தொழுது ஏத்த நின்றானை

   வேதம்தான் விரித்து ஓத வல்லானை

நண்ணினார்க்கு என்றும் நல்லவன் தன்னை

   நாளும் நாம் உகக்கின்ற பிரானை

எண்ணில் தொல்புகழாள் உமைநங்கை

   என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற

கண்ணும் மூன்றுடைக் கம்பன் எம்மானைக்

    காணக் கண் அடியேன் பெற்றவாறே.
அனுஷத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:திருநாவுக்கரசர்மயிலார் சாயல் மாதோர் பாகமா

எயிலார் சாய எரித்த எந்தைதன்

குயிலார் சோலைக் கோலக் காவையே

பயிலா நிற்கப் பறையும் பாவமே.கேட்டைக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:திருநாவுக்கரசர்முல்லை நன்முறுவல் உமை பங்கனார்

தில்லை அம்பலத்தில் உறை செல்வனார்

தொல்லை ஏற்றினார் கொடிகாவா என்று அங்கு

ஒல்லை ஏத்துவார்க்கு ஊனம் ஒன்று இல்லையே.
மூலத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:சுந்தரர்கீளார் கோவணமும் திருநீறுமெய் பூசி உன்றன்

தாளே வந்தடைந்தேன் தலைவா எனை ஏன்று கொள்நீ

வாளார் கண்ணிபங்கா மழபாடியுள் மாணிக்கமே

ஆளாய் நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

பூராடத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்நின்னாவார் பிறரின்றி நீயே யானாய்

   நினைப்பார்கள் மனத்துக்கோர் வித்துமானாய்

மன் ஆனாய் மன்னவர்க்கோர் அமுத மானாய்

   மறை நான்கு மானாய் ஆறங்க மானாய்

பொன்னானாய் மணியானாய் போக மானாய்

    பூமிமேல் புகழ்தக்க பொருளே உன்னை

என்னானாய் என்னானாய் என்னில் அல்லால்

    ஏழையேன் என்சொல்லி ஏத்துகேனே.
உத்திராடத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர் சுந்தரர்குறைவிலா நிறைவே குணக்குன்றே

   கூத்தனே குழைக்காது உடையானே

உறவு இலேன் உனை அன்றி மற்று அடியேன்

   ஒருபிழை பொறுத்தல் இழிவு உண்டே

சிறைவண்டு ஆர்பொழில் சூழ்திருவாரூர்ச்

   செம்பொனே திருவாடுதுறையுள்

அறவனேஎனை அஞ்சல் என்று அருளாய்

   ஆர் எனக்கு உறவு அமரர்கள் ஏறே.

 


திருவோணத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-ஞானசம்பந்தர்வேதம் ஓதி வெண்ணூல் பூண்டு வெள்ளை எருதேறிப்

பூதம்சூழப் பொலிய வருவார் புலியின் உரிதோலார்

நாதா எனவும் நக்கா எனவும் நம்பா எனநின்று

பாதம் தொழுவார் பாவம் தீர்ப்பார் பழன நகராரே.அவிட்டத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்


எண்ணும் எழுத்தும் குறியும் அறிபவர் தாம் மொழியப்

பண்ணின் இசைமொழி பாடிய வானவர் தாம்பணிவார்

திண்ணென் வினைகளைத் தீர்க்கும் பிரான் திரு வேதிகுடி

நண்ண அரிய அமுதினை நாம் அடைந்து ஆடுதுமே.சதயத்துக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-சுந்தரர்


கூடிய இலயம் சதிபிழை யாமைக்

   கொடியிடை உமையவள் காண

ஆடிய அழகா அருமறைப் பொருளே

   அங்கணா எங்குற்றாய் என்று

தேடிய வானோர் சேர்திரு முல்லை

   வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பால்

பாடிய அடியேன் படுதுயர் களையாய்

   பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

 


பூரட்டாதிக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-ஞானசம்பந்தர்முடிகொண்ட மத்தமும் முக்கண்ணனின்

   நோக்கும் முறுவலிப்பும்

துடிகொண்ட கையும் துதைந்த

    வெண்ணீறும் கரிகுழலாள்

படிகொண்ட பாகமும் பாய்புலித்

    தோலும் என் பாவி நெஞ்சிற்

குடிகொண்ட வாதில்லை அம்பலக்

    கூத்தன் குரை கழலே.உத்திரட்டாதிக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-ஞானசம்பந்தர்நாளாய போகாமே நஞ்சணியும் கண்டனுக்கே

ஆளாய அன்புசெய்வோம் மடநெஞ்சே! அரண் நாமம்

கேளாய் நம்கிளை கிளைக்கும் கேடுபடாத் திறம் அருளிக்

கோளாய நீக்கும் அவன் கோளிலி எம் பெருமானே.ரேவதிக்குரிய திருமுறை:பாடியவர்:-திருநாவுக்கரசர்நாயுனும் கடைபட் டேனை

   நன்னெறி காட்டி யாண்டாய்

ஆயிரம் அரவம் ஆர்த்த

   அமுதனே அமுதம் ஒத்து

நீயும் என் நெஞ்சின் உள்ளே

   நிலவினாய் நிலாவி நிற்க

நோயவை சாரு மாகில்

    நோக்கிநீ அருள்செய் வாயே.


ஓம் ஹ்ரீம் மஹாபைரவாய நமஹ


  

ஜெய வருட (01.5.2015 to 24.03.2016) ஆண்டின் மைத்ர மூகர்த்த நாட்களின் பட்டியல்


அனைவருக்கும் வணக்கம் ., முதலில் உங்களுக்கு என்னுடைய  தமிழ்ப்புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த  ஆண்டு  முழுவதும்  உங்களுக்கு வரும் சோதனைகளை உங்களுடையப் பிரார்த்தனைகள் மூலமாகவே நிச்சயம் வெல்லலாம். இறைவன் நம்மை இந்த இடர்களால் ஆன உலகிற்குக்கிடையே  தனியே  விட்டு விடவில்லை அந்தந்தப்  பருவத்திற்கு ஏற்றவாறு,  நமது பெற்றோர்,ஆசிரியர்,குருநாதர் மற்றும் நாம் நமக்காக சேமித்த நம் சொந்தங்கள் என வரிசசையாக நம் கரம் பிடித்து வழிநடத்துவார்கள். அப்போது அதை நாம்  ஏற்று நமது சோதனைகளையும், இன்னல்களையும், பிரார்த்தனை என்ற நெருப்பைக் கொண்டு அனைக்கப் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். இன்றைய உலகில் நமது தலையாய பிரச்சனையாக உள்ளது  கடன், ஒருவகையில் ஆன்மிக சான்றோர்களின் கூற்றின்படி., நாம் அனைவரும் நமது முந்தையப் பிறவியில் ஏற்பட்ட கடன்களை திருப்பி செலுத்தவே வந்துள்ளோம் என்பார்கள். இந்த சூழ்நிலையில் நாம் நமது மாயஉலகில் அத்தியாவிச தேவைகளை நிறைவேற்ற முயற்சி மேற்கொண்டு அதனால் கூட இடர்களில் சிக்கித் தவிப்பவர்கள் நம்மவர்களில்  பலர் இருக்கிறார்கள். அதில் தொடர்ந்து தமது கடன்களை அடைக்க முயன்றும் முடியாமல், தொழில்  நடத்த முயன்றும் அதை சரிவர செய்ய முடியாமல் என்று கடன்களின் பரிணாமம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டேப் போகிறது நம் பூவுலகில். அதில் இருந்து விடைபெற  நாம்  அந்த பணத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஆம் தகுந்தகாலம்  பணப்பறிமற்றதிர்க்கான நேரம் என்பதே முக்கியம். அதற்கு சான்றாக  நீங்களும், உங்கள் அனுபவ மின்னஞ்சல்களுமே சான்றாக உள்ளது. நாம் நமது வலைத்தளத்தில் ஆண்டு தோறும் வெளியிட்டுவரும் மைத்திரமூகூர்த்தம் இதோ இன்று  பார்வைக்கு. நாம் நமது வலைத்தளத்தில் 13.04.15 அன்று வரையிலான மைத்ர மூகூர்த்தம் தினத்தை குரிபிட்டவிட்டோம். அதன் தொடர்ச்சியாக 2015-2016 ம் ஆண்டுகளுக்கான மைத்ர மூகூர்த்தம் தினங்கள்.

01.05.15-வெள்ளி காலை 07.20am  முதல் 09.18 வரை 

06.05.15-புதன் இரவு 08.24pm முதல் 10.24 வரை 

29.05.15-வெள்ளிமதியம் 02.08pm  முதல் 04.08 வரை 

02.06.15- செவ்வாய் காலை 09.44am முதல் 11.44am வரை 

25.06.15-வியாழன் காலை 10.40am  முதல் 12.40pm வரை 

29.06.15-திங்கள் அதிகாலை 05.05am முதல் 07.05 வரை 

10.07.15-வெள்ளி இரவு 09.24pm முதல் 11.24 வரை 

02.07.15-புதன் மதியம் 01.36pm  முதல் 03.36 வரை 

27.07.15-திங்கள் அதிகாலை 03.40 முதல் 05.40 வரை 

06.08.15-வியாழன் இரவு 11.02pm முதல் 01.02am  வரை 

19.08.15-புதன் காலை 05.24am  முதல் 07.24am வரை 

23.08.15-ஞாயிறு காலை 06.20am  முதல் 08.20am வரை 

03.09.15-வியாழன் மதியம் 11.04am முதல் 01.04pm வரை 

15.09.15-செவ்வாய் மாலை 04.40pm 06.40pm  வரை 

19.09.15-சனி மதியம் 12.16pm  முதல் 02.16pm  வரை 

12.10.15-திங்கள் இரவு 06.04am முதல் 08.04pm வரை 

17.10.15-சனி மாலை  05.32pm  முதல் 07.32 வரை 

27.10.15-இரவு 11.08pm  முதல் 01.08 வரை 

13.11.15-இரவு 09.12pm முதல் 12.12am  வரை 

24.11.15- செவ்வாய் இரவு 11.05pm  முதல் 12.05 வரை 

10.12.15- சனி அதிகாலை 01.02am  முதல் 02.02 வரை 

21.12.15-திங்கள் மதியம் 12.08pm  முதல் 02.08 வரை 

02.01.15-சனி மதியம் 12.24pm முதல் 02.24 வரை 

07.01.16-வியாழன மாலை 05.32 pm முதல் 07.32pm  வரை 
  
29.01.16-வெள்ளி இரவு 09.04 pm முதல் 11.04pm  வரை 

03.02.16-புதன் காலை 06.02am  முதல் 08.02 pm 

26.02.16-வெள்ளி மதியம் 02.08 pm  முதல் 04.08 pm  வரை

01.03.16-செவ்வாய் காலை 09.24 am முதல் 11.24 am வரை 

24.03.16-வியாழன் இரவு 12.32 pm முதல் 02.32 am வரை 

இங்கு மேல குறிப்பிட்ட நாட்களில் உள்ள நேரங்களில் உங்களில்  தீராத கடன்களில் சிறிதளவேணும் உரியவரிடத்தில் கோடுத்தீர்களாயின் அந்த சிவனின் அருளால் உங்கள் பிரச்சனைகள் பனிபோல் விரைவில் மறையும். 

ஓம் ஹ்ரீம் மஹாபைரவாய நமஹ 

முள்ளிக்குளம் முத்துமாரியம்மன் கோவில் பூக்குழித் திருவிழா-2015


 கோவிலின் பூக்குழித் தல வரலாறு 


மூன்று நூற்றாண்டுகளாக அருள்பாலித்து வரும் முத்துமாரியம்மன் திருக்கோவில் பூக்குழித் திருவிழா இந்த விஜய வருடம் பங்குனி மாதம்  15ம் நாள் ஆரம்பித்து  டர்ந்து பத்து நாள் திருவிழா சதுர்த்தி  திதியும்,அனுஷம்  நட்சத்திரமும் கூடிய சுபதினத்தில் 20 கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள்,பக்தைகள் விரதம் இருந்து  இன்று(25 ம் நாள்)  தீ மிதித்து பூ இறங்கினர்.

அன்னதானம்

ஆடைதானம் 

நமது குருவின் அதிகமான சொற்பொழிவில் இடம்பெற்ற அடியார்களுக்கான ஆடைதனாமும் இடம்பெற்றது. 


உற்சவ ஊர்வலம் 


முன்னதாக,முத்துமாரியம்மனின் உற்சவ ஊர்வலம் முள்ளிக்குளம் கிராமத்தை வலம் வந்தது;அவ்வாறு வரும் போது விரதமிருந்த பக்தர்களும்,பக்தைகளும் அம்மனின் அருளாசியால் தெய்வீகப் பரவசநிலையை எட்டியவாறு உற்சவ ஊர்வலத்துடன் கிராம வலம் வந்தனர்.
பூ மிதித்தல் 


 வலம் வந்ததன் முடிவாக,மாலை 4.30 மணியளவில் கோவிலின் பூசாரி முதலில் பூ இறங்கினார்;அவரைத் தொடர்ந்து அனைத்து பக்தர்களும் பூ இறங்கினர்.கடந்த 48 ஆண்டுகளில் முத்துமாரியம்மனிடம் சங்கல்பம் கொண்டு, விரதம் இருந்து பூ இறங்கியவர்களின் அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிறைவேறி வருகின்றன;அதனால்,இந்த 49 ஆம் வருடத்தில் சுமாராக 1000 பேர்கள் பூ இறங்கி முத்துமாரியம்மனின் அருளைப் பெற்றனர்.

நன்றி

இந்த அன்னதானத்தில் குருநாதரின் கரங்களோடு தங்களையும் இணைத்துக்கொண்ட நம் தன்னார்வத்தொண்டர்களுக்கும் ஆன்மீ கக்கடல் மற்றும் அன்மீகஅரசு குழுமம் சார்பாக மிக்கநன்றி.

 ஓம் ஹ்ரீம் மஹாபைரவாய நமஹ

பைரவ சஷ்டி கவசம்:பயன்பாட்டு முறை!!!
பைரவ சஷ்டி கவசம்:பயன்பாட்டு முறை!!!யார் முந்தைய மூன்று பிறவிகளில் ஒருபிறவியிலாவது பழுத்த சிவனடியாராகவோ,சித்தர் ஒருவரின் சீடராகவோ இருந்தார்களோ அவரே இந்த பிறவியில் தொடர்ந்து பைரவ வழிபாடுகளில் ஏதாவது ஒன்றைப் பின்பற்றுவார் என்பது சித்தர்களின் உலகில் புழங்கும் அனுபவ மொழி ஆகும்.கலியுகம் பிறந்து 5000 ஆண்டுகளை கடந்த  இந்த சூழ்நிலையில்,நம்மில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு பணம் சார்ந்த பிரச்னைகள்தான் இருக்கின்றன.அதை சரி செய்யாமல்,ஆன்மீக வாழ்க்கைபற்றி சிந்திக்க முடியுமா?


பணம் நேர்மையான முறையில் சம்பாதித்தால் மட்டுமே நிலைக்கும்; இந்த சூழ்நிலையில் நாம் பார்க்கும் வேலை அல்லது தொழில் மூலமாகவே நேர்மையாக செல்வ வளம் சேர வழி என்ன? என்பதை நமது ஆன்மீக குரு திரு.சகஸ்ரவடுகரிடம் வேண்டிய போது அவர் நமக்கு பைரவ சஷ்டி கவசத்தை பாடச் சொல்லி வலியுறுத்தினார்.உடனே,அதை நமது ஆன்மீகக்கடலில் வெளியிட்டுவிட்டோம்;பைரவ சஷ்டிக் கவசத்தை யாரெல்லாம் பாடலாம்? அதன் மூலமாக பைரவப்பெருமானின் அருளைப் பெறுவது எப்படி? 


யாருக்கெல்லாம் பண நெருக்கடி,கடுமையான கடன்கள்,பணம் சார்ந்த பிரச்னைகள் இருக்கின்றனவோ அவர்களெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணி முதல் எட்டுமணிக்குள் ஸ்ரீகால பைரவரின் சன்னதி முன்பாக ஒரு மஞ்சள் துண்டின்(வசதியிருந்தால் மஞ்சள் பட்டுத்துண்டு) மீது அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும்;ஸ்ரீகால பைரவரை நோக்கி அமரக் கூடாது;இந்த பைரவ சஷ்டிக் கவசத்தை பாட வேண்டும்;ஜபிக்கவும் செய்யலாம்;அவ்வாறு பாடுபவர்கள்,அசைவம் சாப்பிடுவதை நிரந்தரமாகவும்,முழுமையாகவும் கைவிட்டிருக்க வேண்டும்;அவர்களின் குடும்பத்தார் அசைவம் சாப்பிடுவதைக் கைவிட வேண்டிய அவசியமில்லை;இந்தியாவுக்கு வெளியே வாழ்ந்து வருபவர்கள் அந்தந்த நாடுகளின் மாலை ஐந்து முதல் எட்டுமணிக்குள் பைரவ சஷ்டிக் கவசத்தைப் பாடலாம்;இவ்வாறு தொடர்ந்து ஓராண்டுக்கு பாடி வர செல்வ வளம் நியாயமான வழியில் சேரும்;


ஒருவேளை,அந்தந்த நாடுகளில் ஸ்ரீகால பைரவ சன்னதி இல்லாவிட்டால்,தமது வீடுகளில் ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீசொர்ணாகர்ஷண பைரவரின் போட்டோ./கணினி/மடிக்கணினி வால்பேப்பரின் முன்பாக பாடலாம்;அதுவும் இல்லாதவர்கள்,தமது வீட்டின் தெற்குச் சுவற்றில் ஒரு எலுமிச்சை பழத்தால்(அறுத்து) அதன் சாற்றினால்,ஒரு சூலாயுதம் வரைந்து கொள்ள வேண்டும்;எலுமிச்சை பழம் இல்லாவிட்டால்,மஞ்சள் நிறத்தால் வரைந்து கொண்டு,அதன் மையப்புள்ளியை நோக்கியவாறு,கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து பைரவ சஷ்டிக் கவசம் பாடலாம்;ஜபிக்கலாம்;

கடுமையான சோகங்கள்,கர்மவினைகள்,துயரங்கள்,சிக்கல்கள்,அவமானங்களுடன் வாழ்ந்து வருபவர்கள் அதிலிருந்து முழுமையாக மீள சனிக்கிழமை தோறும் மாலை ஐந்து மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலான நேரத்தில் இதே பைரவ சஷ்டிக்கவசத்தைப் பாடலாம்;ஜபிக்கலாம்;இவ்வாறு ஓராண்டு முதல் மூன்றாண்டு வரை சனிக்கிழமைகள் தவறாமல் ஜபித்து வர வேண்டும்;


பில்லி,ஏவல்,சூனியம்,மாந்திரீகத் தாக்குதல்,பேய் பிசாசுத் தொல்லை இருப்பவர்கள் அதிலிருந்து விடுபட செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ஐந்து மணி முதல்  எட்டு மணிக்குள் பைரவ சஷ்டிக் கவசம் பாட வேண்டும்;அல்லது ஜபிக்க வேண்டும்;இவ்வாறு ஒராண்டு வரை பின்பற்ற வேண்டும்.


ஆளில்லாத ஆலயங்கள் அல்லது குலதெய்வக்கோவில் அல்லது ஆளரவமற்ற பைரவ சன்னதிகளில் பைரவ சஷ்டிக் கவசம் பாடும் சந்தர்ப்பம் அமைந்தால்,வில்வ இலைகள்,செவ்வரளி மலர்களால் சுயமாகவே அர்ச்சித்துக்கொண்டு பைரவ சஷ்டிக் கவசம் பாடலாம்;அவ்வாறு செய்தால்,வெகு விரைவாகவே ஸ்ரீகால பைரவர் நமது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றிவைப்பார்;ஆனால்,ஒரு போதும் ஸ்ரீகாலபைரவருக்கு மல்லிகைப்பூக்களையோ,துளுக்க சாமந்திப்பூக்களையோ அர்ச்சனைக்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது;


இந்த மூன்றில் எந்த வழிபாடு செய்தாலும்,வழிபாடு செய்பவர் தினமும் ஓம்சிவசிவஓம் ஜபிப்பவர்கள் உரிய நாளில் மட்டும் அதை நிறுத்திவிட்டு,பைரவ சஷ்டிக் கவசம் பாடலாம்;ஆனால்,ஒருபோதும் அசைவம் சாப்பிடக் கூடாது;


வணங்குவோர்க்கு வாழ்வு தரும்
வாழ்த்துவோர்க்கு வசதி தரும்
போற்றுவோர்க்கு புகழ் தரும்
தூற்றுவோர்க்கும் இன்பம் தரும்

நினைத்தாலே நிம்மதி தரும்
நீடு வாழ் பைரவ சஷ்டி கவசமே!
பக்தர் பரவசமுற பலன் தரும்
பைரவர் திருவடியே கதி

சஷ்டியின் சிறப்பில் சண்டபைரவர்
திருஷ்டியால் காக்கும் காலபைரவர்
அகிலம் போற்றும் அஷ்ட பைரவர்
அன்பால் காக்கும் ஆனந்த பைரவர்

சொர்ணம் தருவார் சொர்ண பைரவர்
சுகமே தருவார் சுப்பிரமணிய பைரவர்
சங்கடம் தீர்ப்பார் சட்டநாத பைரவர்
சகலமும் தருவார் சர்வதேவ பைரவர்

வருக வருக வடுகபைரவா வருக
வளம்தர வருக வஜ்ரபைரவா வருக
வருக வருக உக்கிரபைரவா வருக
உவகைதர வருக உலகபைரவா வருக

பைரவி போற்றும் பைரவா வருக
ஆனந்த நடனா ஆனந்த பைரவா வருக
ஆணவம் அழிக்கும் ஆக்ரோஷ பைரவா வருக
ஆபத்தில் காக்கும் ஆபதோத்தாரண பைரவா வருக

காலத்தின் நாயகா கால பைரவா வருக
கலக்கம் போக்கும் கதாயுத பைரவா வருக
நலம் தரும் நரசிங்க பைரவா வருக
நாளும்காக்கும் நாக பைரவா வருக

கோபம் போக்கும் கோவிந்த பைரவா வருக
ஞாலம் போற்றும் ஞானபைரவா வருக
தாகம் தீர்க்கும் தராபாலன பைரவா வருக
மோகம் போக்கும் முண்டனப்பிரபு பைரவா வருக

அவலம் போக்கும் அஸிதாங்கபைரவா வருக
குவலயம் காக்கும் குரோதன பைரவா வருக
உலகம் புரக்கும் உன்மத்த பைரவா வருக
திருவருள் புரியும் திகம்பர பைரவா வருக

சண்டைகள் தடுக்கும் சண்டபைரவா வருக
ருசியான  உணவுதரும் ருருபைரவா வருக
சந்தோஷம் தரும் சம்கார  பைரவா வருக
பித்தம் போக்கும் பீஷணபைரவா வருக

வருகவருக வரமருளும் வரதபைரவா வருக
தருகதருக தாராளமாய் தரும் தயாள பைரவா வருக
பருகபருக பழரசம் தரும் பிதாமக பைரவா வருக
பெருகபெருக செல்வம் தரும் பிசித பைரவா வருக

நடனம் புரியும் நர்த்தன பைரவா வருக
சதிராடும் சர்ப்ப பைரவா வருக
ஆட்டமாடும் ஆனந்த பைரவா வருக
பாட்டுபாடும் பர்வத வாகன பைரவா வருக

சுடரொளி வீசும் ஜ்வாலா மகுடமும்
முப்புரமெரி செய் முக்கண்ணும்
முகவழகு கூட்டும் நாசியும்
சீற்றம் காட்டும் சிங்க பல்லும்

இடது செவியில் பொன்னாபரணமும்
இன்பமூட்டும் இள நகையும்
அழகிய தோளும் அற்புத அழகும்
மார்பில் பஞ்சவடி தரும் எழிலும்

எழில் மிகு இடுப்பில் நாகாபரணமும்
இளமை காட்டும் வாலிபமும்
மணி ஓசை தரும் கிண்கிணியும்
கையிலே கபாலமும் சூலமும்

தோற்றமிகு கைகளிலே பலவகை ஆயுதமும்
ஏற்றம் தரும் தோற்றமாய்
பத்தினிப் பெண்டிரும் பார்த்து மகிழும் வண்ணம்
பரவசம் தர வருகவே வருகவே

மெய் உணவு கேட்ட மெய்யடியாரே
உய்ய வழிகாட்டும் உத்தமரே
பொய் புனைவோர் செயலறுக்கும் சீலரே
சேய் மகிழ விரைந்து வருவீரே

ஆணவ பிரமன் ஆர்ப்பரிக்க
அன்னை பார்வதி மனம் நொந்திடவே
ஆற்றல்மிகு மகா பைரவரும் வெளிகிளம்பி
அச்சம் தரும் வடிவுடனே பிரமசிரம் துண்டித்தார்

தலையொன்றை துண்டான பிரமனும் சாபமிட்டான்
தாயுமானவன் சிரித்தபடி ஏற்றான்
கையிலொட்டிய கபாலத்துடன் பிச்சை ஏற்றடவே
பூமி நோக்கி வந்திட்டான் பூமிபால பைரவனே

கற்றவர் போற்றும் காசியாம்
பாவம் போக்கும் பத்ரிநாத்தாம்
எங்கும் திரிந்தான் பரமன்
காசியிலே கபாலம் கையை விட்டுபோனதே

மூலப்பொருள் யாரென ஓர் தேடல் நடந்திட்ட வேளையிலே
ஜீவப் பொருளைத் தேடிய பிரமனும் பொய்யுரைத்தானே
பொய்யுரைத்த வேளையிலே பொங்கியெழுந்த பைரவனும்
கிள்ளியெடுத்திட்டான் அத்தலைதனை

வீடு தேடியொரு வேளையிலே
பிரம இல்லம் புகுந்து நின்ற பரமனையே
ஐந்தில் ஒருதலையே தூற்றியதாம்
தூற்றிய துஷ்டதலையினை கிள்ளிட்டான் ஈசனுமே

எத்தனை சொல்லினும் எப்படி சொல்லினும்
அகங்காரம் கொண்டோர் ஆணவமுள்ளோர்
அழிந்திடத் தான் வேண்டுமென்றே
பிரம சிரம் துண்டித்தான் எம்பிரானே

பத்ரிநாத்திலே பிரம்மகபாலம் தெறித்துவிழுந்ததாம்
காசியிலே கபாலம் கையைவிட்டகன்றதாம்
கண்டியூரிலே கபாலம் நீருக்குள் மறைந்ததாம்
மலையனூரில் பரமேஸ்வரின் காலில் மிதிபட்டதாம்

எல்லோர் ஆணவமும் பிச்சையேற்றிட்டார் பைரவர்
முனிவரும் தேவரும் அனைவருமிதில் அடங்குவர்
அன்னமளப்பவனுக்கே அன்னமிட்டாள் அன்னபூரணி
ஆண்டியாய் அகிலமெலாம் சுற்றிவந்தார் பரமனே

இரத்தபிட்சை பெற்றிட வைகுண்டமேகினார்
இடையே வந்த விஸ்வக்சேனர் சூலத்தில் சிக்கிட்டார்
விஷ்ணுவோ விரைந்து தந்தார் ரத்தம்
கபாலமே நிறையவில்லை மயங்கிட்டார் மகாவிஷ்ணு

கண்ணான கணவன் மயங்கிவிழவே
கதறி அழுதிட்டாள் மகாலட்சுமி
கணவனுயிரை தருமாறு சாவித்திரியானாள்
மணவாளன் உயிர் தந்தார் தங்கை மகிழ

மாண்டவர் மீண்டால் மகிழ்வாரன்றோ
மாயவனும் மகிழ்ந்திட்டார் வாக்குறுதி தந்திட்டார்
பத்து அவதாரமெடுத்து பகைவரையழித்தே
இரத்த மளித்து கபாலம் நிரப்பிடுவேன் என்றார்.

அந்தகாசுரனென்னும் புதல்வனும் அசுரனானான்
அகிலத்தையே ஆட்டி படைத்தான்
அன்னையுருவு கண்டு ஆசைப்பட்டான்
அவனை அழித்து அல்லல் அகற்றினார்

மணிமல்லர்கள் செய்திட்ட கொடுமை அதிகம்
இனியொரு விதி செய்தே மக்களை காக்க
கனிதரும் காயகல்பன் மார்த்தாண்ட பைரவனாகியே
மதிகெட்டவர்களை அழித்திட்டார்.

முண்டகன் என்றொரு கொடியவன்
கண்டபடி தந்தான் துன்பங்களை
அண்டம் நடுங்க ஆட்டிப்படைத்தான்
பிண்டமாய் வீழ்த்தினார் பைரவரே

எண்ணங்களிலே மாற்றம் தரும்
இதயத்திலே எழுச்சி தரும்
அடியவருக்கு அருள்புரியும்
பைரவ புராணத்தை பாடிடுவோம்

காலத்தின் நாயகன் கால பைரவனென்றே
ஜோதிடமும் ஆன்மீகமும் கூறிடுமே
விதியும் அவனே வெற்றியும் அவனே
வேதமும் அவனே வேதநாயகனும் அவனே

அட்டவீரட்ட தலங்கள் அற்புதத்தலங்கள்
ஆர்ப்பாட்டம் செய்தோரை அழித்த இடங்கள்
அம்பலவாணன் பைரவரூபமான இடங்கள்
அகிலத்தோரை காத்திட தலங்கள்

தெய்வமொன்றுக்கு ஒரு மதம் என்றார்
ஐந்துமுக பைரவருக்கோ ஐந்து மதம் கண்டார்
எத்தனை பிரிவோ அத்துணைக்கும் இவரோ தெய்வம்
அத்துணை மகத்துவமுடையோர் அருள் பெறுவோமே

எங்கும் பைரவர் எதிலும் பைரவர்
என்றோதி மகிழும் நெஞ்சோர் வாழ்க
ஐந்து தலையரசே ஆகாசபைரவரே
அல்லல் நீங்கிட வருவீரே

தலைதனை தராபாலன பைரவர் காக்க
கேசந்தனை கேசர பைரவர் காக்க
நெற்றிதனை நிர்பய பைரவர் காக்க
கண்ணிரெண்டும் கதாதர பைரவர் காக்க

செவிதனை ஸ்வஸ்கந்த பைரவர் காக்க
நாசிதனை நர்த்தன பைரவர் காக்க
வாய்தனை வஜ்ர அத்த பைரவர் காக்க
நாக்கினை நானாரூப பைரவர் காக்க

கழுத்தினை கராள பைரவர் காக்க
தோள்தனை திரிநேத்ர பைரவர் காக்க
கைகளிரெண்டும் கபாலபூடண பைரவர் காக்க
மார்பினை மந்திரநாயக பைரவர் காக்க

விலாவினை விருபாச பைரவர் காக்க
வயிறுதனை விஷ்ணு பைரவர் காக்க
இடுப்பினை இரத்தபிட்சா பைரவர் காக்க
மறைவுப் பகுதிதனை மங்கள பைரவர் காக்க

தொடைகளிரெண்டும் திரிபுராந்தக பைரவர் காக்க
முழுங்கால்களை முத்தலைவேல் பைரவர் காக்க
பாதமிரண்டும் பரம பைரவர் காக்க
விரல்களைத்தும் விஜய பைரவர் காக்க

இன்னல்தரும் இதயநோய் போக்குவாய் போற்றி
சங்கடம் தரும் சர்க்கரைநோய் போக்குவாய் போற்றி
சீரழிக்கும் சிறுநீரகநோய் போக்குவாய் போற்றி
உயிர்க்கொல்லி நோய் போக்குவாய் போற்றி

உன்மத்தம் போக்குவாய் போற்றி
குருட்டை நீக்குவாய் போற்றி
கர்ப்பதோஷம் போக்குவாய் போற்றி
உஷ்ணரோகம் போக்குவாய் போற்றி

ஒவ்வாமை அகற்றுவாய் போற்றி
இளைப்பு நோய் நீக்குவாய் போற்றி
சளித்தொல்லை போக்குவாய் போற்றி
சருமத்தொல்லை நீக்குவாய் போற்றி

விஷபயம் போக்குவாய் போற்றி
பொய்சூது பொல்லாங்கு நீக்குவாய் போற்றி
விலங்குகள் தொல்லை போக்குவாய் போற்றி
பகைமையை அழிப்பாய் போற்றி

உடன்பிறந்தோர் உபத்திரம் தீர்ப்பாய் போற்றி
அன்னையின் அகம் மகிழ்விப்பாய் போற்றி
தந்தைக்கு தளரா நெஞ்சம் தருவாய் போற்றி
முன்னோர்க்கும் நலம்தருவாய் போற்றி

நல்லதொரு துணைதருவாய் போற்றி
துணையின் துன்பம் களைவாய் போற்றி
சந்தானபாக்கியம் தருவாய் போற்றி
புத்திரதோஷம் போக்குவாய் போற்றி

கடன் தொல்லை நீக்குவாய் போற்றி
களிப்புடன் வாழ்விப்பாய் போற்றி
என்றும் புகழ் தருவாய் போற்றி
ஏற்றம் பெற செல்வம் தருவாய் போற்றி

பொல்லாதவர் கொடும் பார்வை துன்பம் நீக்குவாய் போற்றி
பில்லி சூன்யக் கொடுமை போக்குவாய் போற்றி
கெட்டவர் சதித்திட்டம் அழிப்பாய் போற்றி
பேய்,பிசாசு கொடுமை தீர்ப்பாய் போற்றி

சேட்டைகள் போக்கும் சேத்திர பாலனே வருக
பாசமிகு பைரவமூர்த்தியே வருக
காலனைவிரட்டும் கால பைரவா வருக
ஸமயோசித புத்தி தரும் ஸமயபைரவா வருக

கயவர்களுக்கு காலனாகும் காலாக்கினிபைரவா வருக
பாவிகளையழிக்கும் பாதாள பைரவா வருக
சுகமான வாழ்வுதரும் சுகாசன பைரவா வருக
சந்ததிதரும் சந்தான பைரவா வருக
ஆபத்தை நீக்கும் ஆதிபைரவா வருக

சிவபக்தியூட்டும் சிவஞான பைரவா வருக
வெற்றிதனை விரைந்து தரும் வீர பைரவா வருக
நிராயுதபாணிக்கும் நிம்மதிதரும் சூலாயுதபாணி பைரவா வருக
சுற்றம் காக்கும் சுவேட்சர பைரவா வருக

தடைகளிலிருந்து விடுவிக்கும் சுதந்திர பைரவா வருக
விசாலமனம் தரும் விசாலாக்ஷ பைரவா வருக
ஸம்ஸார வாழ்வுதரும் சம்ஸார பைரவா வருக
குறைவிலா செல்வம் தரும் குபேர பைரவா வருக

கல்வி உயர்வு தரும் கபால பைரவா வருக
மேன்மை தரும் மேகநாத பைரவா வருக
சோதனை நீக்கும் சோமசுந்தர பைரவா வருக
கற்பனை வளம் தரும் மனோவேக பைரவா வருக

அவமரியாதை போக்கும் அப்ரரூப பைரவா வருக
சங்கடம் நீக்கும் சசிவாகன பைரவா வருக
பூதபைசாசத்தினை விரட்டும் சர்பூத பைரவா வருக
தண்டனையிலிருந்து தப்புவிக்கும் தண்டகர்ண பைரவா வருக

காதலில் வெற்றிதரும் காமராஜ பைரவா வருக
லாபம் தரும் லோகபால பைரவா வருக
பூமிசெல்வம் தரும் பூமிபால பைரவா வருக
ஆற்றல் தரும் ஆகர்ஷண பைரவா வருக

கண்டத்திலிருந்து காத்திடும் பிரகண்டபைரவா வருக
அந்தகரையும் காக்கும் அந்தக பைரவா வருக
தட்சணை பெறுவோர்க்குமருளும் தட்சிணபித்தித பைரவா வருக
வித்தையிலே வெற்றிதரும் வித்ய ராஜ பைரவா வருக

அதிர்ஷ்டம் தரும் அதிஷ்ட பைரவா வருக
பிரஜைகளின் துன்பம் தீர்க்கும் பிரஜா பாலன பைரவா வருக
குலம் காக்கும் குல பைரவா வருக
சர்வமும் தரும் சர்வக்ஞ பைரவா வருக

ஈனனையும் காக்கும் ஈசான பைரவா வருக
சிம்மமாய் வாழ்விக்கும் சிவராஜ பைரவா வருக
சீறிய சிந்தனைதரும் ஸீதாபாத்ர பைரவா வருக
கர்மவினை போக்கும் காலநிர்ணய பைரவா வருக

குற்றம் களையும் குலபால பைரவா வருக
சடுதியில் காத்திடும் வடுகநாத பைரவா வருக
கோரவடிவு மாற்றும் கோரநாத பைரவா வருக
புத்திதரும் புத்திமுக்தி பலப்ரத பைரவா வருக

லட்சுமி கடாட்சம் தரும் லலித ராஜபைரவா வருக
நிறைவான வாழ்வுதரும் நீலகண்ட பைரவா வருக
சிக்கல் தீர்க்கும் சீரிட பைரவா வருக
கஷ்டத்தில் காத்திடும் காலராஜ பைரவா வருக

பிதுர்களுக்கு சொர்க்கம் தரும் பிங்களேட்சண பைரவா வருக
மண்டலம் போற்றும் ருண்டமால பைரவா வருக
விருப்பமானவற்றை தரும் விஸ்வரூப பைரவா வருக
சலியாத வாழ்வுதரும் பிரளய பைரவா வருக

கத்தும் கடலும் வாழ்த்தும் ருத்ரபைரவா வருக
பட்டினிபோக்கும் பயங்கர பைரவா வருக
எதிர்ப்பழிக்கும் மகாரவுத்திர பைரவா வருக
சோபித வாழ்வுதரும் சோமராஜ பைரவா வருக

பீடுநடைபோட வைக்கும் பிரேசத பைரவா வருக
பூர்வீக சிறப்புதரும் பூதவேதாள பைரவா வருக
ரத்தபாசம் தரும் ரத்தாங்க பைரவா வருக
பசிக்குணவு தரும் பராக்கிரம பைரவா வருக

வினைகள் தீர்க்கும் விக்னராஜ பைரவா வருக
நிர்மலமான நெஞ்சம்தரும் நிர்வாணபைரவா வருக
சக்திக்கும்  பாதியுடல் தந்த சச்சிதானந்த பைரவா வருக
அட்டமாசித்தி தரும் ஓங்கார பைரவா வருக

பைரவப்ரியர் போற்றும் சிவபைரவா வருக
பண்ணாரிதாசனும் போற்றும் பாலபைரவா வருக
ராஜவேல் மைந்தன் வணங்கும் ராஜபைரவா வருக
முந்தைய சமணரும் வணங்கிய திகம்பர பைரவா வருக

பார்போற்றும் பைரவ சஷ்டி கவசம்
பக்தரைக் காக்கும் நல்லதொரு கவசம்
சண்முகசுந்தரம் பாடிய கவசம்
நவபைரவர் அருளும் நற்கவசம்

பைரவ சஷ்டி கவசம் இதனை
செப்பிடுவோர் ஜெகமாள்வர்
ஓதுவோர் ஓங்குபுகழ் பெறுவர்
கூறுவோர் கூற்றனை வெல்வர்

வாசிப்போர் வாழ்வுதனை பெறுவர்
பாடுவோர் பார்போற்ற பவனி வருவர்
சொல்வோர் சொத்துக்களை பெறுவர்
கேட்போர் கேடான நோய் நீங்கிடுவர்

சரணம் சரணம் பைரவா சரணம்
சரணம் சரணம் ஸ்ம்ஹார சரணம்
சரணம் சரணம் திருவடி சரணம்ஓம்  ஹ்ரீம் மஹாபைரவாய நமஹ